วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝก จำหน่ายหญ้าแฝก

หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝก ปลูกหญ้าแฝก
หญ้าแฝกมาแล้วครับ หญ้าแฝกใหม่ๆ ชำให้ออกรากประมาณ 1 อาทิตย์ รากงอก ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะปลูกหญ้าแฝก ไม่ต้องรดน้ำเท่าไหร่ หญ้าแฝกติดง่าย หญ้าแฝกช่วยยึดหน้าดิน ป้องกันการพังทลายของดิน ดินเสื่อมสภาพ แก้ความเป็นกรดเป็นด่าง ตามแนวพระราชดำริ
                    ***********************หญ้าแฝกราคาต้นละ 50 สตางค์***************************
                                                                   สนใจติดต่อ 
                                                       โทร 0807269509 [มอสครับ]
                                                              0985825962 
                                                         Ling = sombat2531
                                                  inbox = www.facebook.com/vetiverthai
                                           เว็บไซค์ = http://ขายหญ้าแฝกราคาถูก.blogspot.com/