วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝก

หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝก (อังกฤษ:Vetiver Grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Vetiveria zizanioides) เป็นพืชที่มีระบบรากลึกและแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ ขึ้นเป็นกอแน่น มีใบเป็นรูปขอบขนานแคบปลายสอบแหลม ยาว 35-80 ซม.มีส่วนกว้าง 5-9 มม. สามารถขยายพันธุ์ที่ได้ผลรวดเร็ว โดยการแตกหน่อจากลำต้นใต้ดิน ในบางโอกาสสามารถแตกแขนงและรากออกในส่วนของก้านช่อดอกได้ เมื่อหญ้าแฝกโน้มลงดินทำให้มีการเจริญเติบโตเป็นกอหญ้าแฝกใหม่ได้ หญ้าแฝกมีอยู่ 2 สายพันธุ์คือ

    -หญ้าแฝกดอน รากไม่มีกลิ่น, ใบโค้งงอ, สูงประมาณ 100-150 เซนติเมตร ได้แก่ พันธุ์ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร 1 นครสวรรค์และเลย
    -หญ้าแฝกลุ่ม ได้แก่ พันธุ์สุราษฎร์ธานี กำแพงเพชร 2 ศรีลังกา สงขลา 3 และพระราชทาน ฯลฯ
    หญ้าแฝกหอม มีรากที่มีกลิ่นหอม, ใบยาวตั้งตรง, สูงประมาณ 150-200 เซนติเมตรวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

หญ้าแฝกมีขายตลอดทั้งปี ขายหญ้าแฝก จำหน่ายหญ้าแฝก ต้นละ 30 สตางค์

หญ้าแฝกมีขายตลอดทั้งปีจ้า ช่วงนี้ฝนตกชุกเหมาะสำหรับการปลูกหญ้าแฝกเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าท่านใดต้องการหญ้าแฝกไปปลูก เพื่อป้องกันหน้าดินพังทลาย ปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบสระ ปลูกหญ้าแฝกบริเวณไหล่ถนน ปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่ดินถมใหม่ ปลูกหญ้าแฝกบริเวณทางลาดชัน ปลูกหญ้าแฝกบริเวณทางน้ำผ่าน แม่น้ำ เป็นต้น นำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น ทำให้ดินร่วนซุย ป้องกันดินดาน ฟื้นฟูดิน ควบคุมมลพิษในดิน ป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำ เป็นต้น ทางสวนของเรามีหญ้าแฝกขายครับ
                    
                ****************หญ้าแฝกราคาต้นละ 50 สตางค์*******************
                                                                    สนใจติดต่อ 
                                                       โทร 0807269509 [มอสครับ]
                                                              0985825962
                                                         Ling = sombat2531
                                                  inbox = www.facebook.com/vetiverthai
                                           เว็บไซค์ = http://ขายหญ้าแฝกราคาถูก.blogspot.com/วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝก จำหน่ายหญ้าแฝก

หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝก ปลูกหญ้าแฝก
หญ้าแฝกมาแล้วครับ หญ้าแฝกใหม่ๆ ชำให้ออกรากประมาณ 1 อาทิตย์ รากงอก ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะปลูกหญ้าแฝก ไม่ต้องรดน้ำเท่าไหร่ หญ้าแฝกติดง่าย หญ้าแฝกช่วยยึดหน้าดิน ป้องกันการพังทลายของดิน ดินเสื่อมสภาพ แก้ความเป็นกรดเป็นด่าง ตามแนวพระราชดำริ
                    ***********************หญ้าแฝกราคาต้นละ 50 สตางค์***************************
                                                                   สนใจติดต่อ 
                                                       โทร 0807269509 [มอสครับ]
                                                              0985825962 
                                                         Ling = sombat2531
                                                  inbox = www.facebook.com/vetiverthai
                                           เว็บไซค์ = http://ขายหญ้าแฝกราคาถูก.blogspot.com/วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก

หญ้าแฝก
หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แตกเป็นกอแน่นตั้งตรง มีรากฝอยที่ยาว แข็งแรง ยึดดินไว้แน่น รากหญ้าแฝกจะหยั่งลึกลงไปในดินแนวดิ่งได้ถึง 3 เมตร แนวกว้าง 0.5 เมตร จึงไม่รบกวนรากพืชอื่นๆที่อยู่ข้างๆ รากหญ้าแฝกเหมือนกำแพงใต้ดินหรือกำแพงธรรมชาติ ซึ้งจะทำการเกาะยึดดิน สงวนน้ำในดิน กรองและดูธาตุอาหาร สารเคมีในดิน ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ส่วนพื้นที่หญ้าแฝกที่ปลูกกันเป็นแถวตามพื้นที่ลาดชั่นและไหล่ถนน จะเหมือนรั่วช่วยเก็บกักตระกอนดินกรองเศษซากพืชและปล่อยให้น้ำส่วนหนึ่งไหลผ่านไปได้ จะช่วยลดการชะล้างพังงทะลายของดิน การไหลบ่าหน้าดินของน้ำเป็นอย่างดี
ลักษณะเด่นของหญ้าแฝก
              1. หญ้าแฝกขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อได้ทั้งปี เมล็ดงอกไม่มากจึงไม่แพร่พันธุ์เหมือนวัชพืช
               2. หญ้าแฝกปรับตัวกับสภาพต่างได้ดี ทนต่อโรคพืชทั่วไป
               3. หญ้าแฝกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ง่าย ใช้ทุนน้อย
พื้นที่ที่สามารถปลูกหญ้าแฝกได้คือ
                1.  พื้นที่ลาดชั่น สภาพพื้นที่มีความลาดชัน ไม่ใช่เป็นป่าต้นน้ำ เป็นพื้นที่มีการทำเกษตรหรือมีการตัดไม้ทำลายป่า เช่นพื้นที่เกษตรที่สูง ไร่เลื่อนลอย ควรนำหญ้าแฝกไปปลูกตามแนวข้าง แนวลาดชันของพื้นที่ หรือปลูกเป็นรูปครึ่งวงกลมแหงน เพื่อลดความรุนแรงในการชะล้างพังทะลายของดิน หญ้าแฝกจะทำหน้าที่ได้ดี ถ้ามีการปลูกให้มีจำนวนแนวแถวที่เหมาะสมตามความลาดเทของพื้นที่
                 2.  พื้นที่ราบ ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ราบเพื่อการตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน เพื่อให้ดินชุ่มชื่น รักษาน้ำในดินที่ได้จากน้ำฝน และพื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม โดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุและหมุนเวียนธาตุอาหารในดินชั้นล่างขึ้นมาสู่ดินชั้นบนเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูก
                  3. พื้นที่วิกฤตต่างๆ การปลูกหญ้าแฝกที่มีพื้นที่ง่ายต่อการชะล้างพังทลายได้แก่ ขอบสระ หรือบ่อน้ำที่ขุดใหม่ ไหล่ถนน รอยติดผิวน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ พื้นที่ภูเขา แนวร่องน้ำต่างๆ
การเตรียมพื้นที่และการวางแนวปลูกหญ้าแฝก
การเตรียมพื้นที่และการวางแนวปลูกหญ้าแฝก ต้องสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่เช่น การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวเดี่ยวตามแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่ จำเป็นที่จะต้องวางแนวที่ถูกต้อง หลังจากวางแถวแล้วควรมาการปรับแนวปลูกให้เป็นแนวโค้งไม่ควรหักมุมจนเกินไป เพื่อสะดวกในการไถเตรียมดินและการปลูก รวมทั้งลดแรงประทะน้ำไหลบ่าหน้าดินการเตรียมดินควรขุดหลุมแนวร่องปลูกลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ย่อยดินให้ละเอียดจากนั้นปลูกได้เลยจ้า
การเตรียมกล้าหญ้าแฝก
หญ้าแฝกที่เตรียมขยายพันธุ์ ปกติจะชำใส่ถุงเป็นเวลา 45 วัน โดยปลูกชิดติดกันเป็นแถวตามที่เตรียมไว้ ก่อนปลูกต้องดึงถุงออก วางหญ้าแฝกตามรองกลบดินให้แน่น การเตรียมหญ้าแฝกที่ขุดมาจากกอใหม่ๆ เพื่อนำไปปลูก มีวิธีคือ ขุดหญ้าแฝกทั้งกอขึ้นมาตัดราก ให้เหลือความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร จากนั้นแยกหน่อแล้วมัดรวมกัน นำไปแช่น้ำประมาณ 5-8 วัน จะเห็นรากที่แตกออกมาใหม่จากนั้นนำไปปลูกเลยครับ
การปลูกหญ้าแฝก
เตรียมดินใส่ปุ๋ยหหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีเสร็จแล้ว นำกล้าหญ้าแฝกอายุประมาณ 45 วัน ไปปลูกเรียงให้ชิดติดกันตลอดแนว ห่างกันประมาณ 5 เซนติเมตร แต่ถ้าหญ้าแฝกแบบเปลือยแรกให้ใช้ปลูกหลุมละ 2-3 หน่อ โดยใช้ระยะห่างไม่เกิน 5 เซนติเมตร
ฤดูการที่หมาะปลูกหญ้าแฝก
ฤดูที่เหมาะปลูกหญ้าแฝกคือช่วงหน้าฝน ควรปลุกในขณะที่ดินมีความชุ่มชื้น แต่ถ้ามีน้ำรดในการปลูกหญ้าแฝกก็ปลูกได้เช่นกัน หญ้าแฝกจะชิดติดกัน ตั้งตัวเป็นแนวป้องกันได้ดีใช้เวลาประมาณ 3 เดือน
การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝก
                1.  เมื่อปลูกหญ้าแฝกเดือนแรก ถ้ามีหญ้าแฝกตามแนวแถวตาย ควรปลูกทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว ตรวจแนวหย้าแฝกอยู่เสมอ
                2. ควรตัดหญ้าแฝกที่ปลูกแล้ว 60 วันต่อครั้ง หรือเห็นว่าหญ้าแฝกออกดอกย่างปล้องในหน้าแล้ง เพื่อเร่งให้หญ้าแฝกแตกหน่อเป็นกอประสานใหญ่ขึ้น 
                3.  การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน ให้ตัดใบไปคลุมโดลนหญ้าแฝก หรือก็นำไปคลุมโคลนต้นไม้เพื่อให้มีความชุ่มชื่น
                 4. การปลูกหญ้าแฝกในดินเสื่อมโทรม ควรใส่ปุ่ยคอก ปุ๋ยหมึกลงก้นหลุม  เมื่อหญ้าแฝกตั้งตัวได้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีเล็กน้อย โรยไปตามแนวหญ้าแฝก ถ้าเป็นแนวลาดชันให้ใส่เหนือแนวหญ้าแฝกเล็กน้อย
                 5. การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวหรือวงกลม ควรห่างจากพืชผล 2 เมตร

เนื่องจากหญ้าแฝกช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ จึงเป็นอย่างหนึ่งวิธีที่เกษตรกรจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  
กรมพัฒนาที่ดิน   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝก

การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝก
      1.       เมื่อปลูกหญ้าแฝกเดือนแรก ถ้ามีหญ้าแฝกตามแนวแถวตาย ควรปลูกทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว ตรวจแนวหย้าแฝกอยู่เสมอ
      2.       ควรตัดหญ้าแฝกที่ปลูกแล้ว 60 วันต่อครั้ง หรือเห็นว่าหญ้าแฝกออกดอกย่างปล้องในหน้าแล้ง เพื่อเร่งให้หญ้าแฝกแตกหน่อเป็นกอประสานใหญ่ขึ้น 
      3.       การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน ให้ตัดใบไปคลุมโดลนหญ้าแฝก หรือก็นำไปคลุมโคลนต้นไม้เพื่อให้มีความชุ่มชื่น
      4.       การปลูกหญ้าแฝกในดินเสื่อมโทรม ควรใส่ปุ่ยคอก ปุ๋ยหมึกลงก้นหลุม  เมื่อหญ้าแฝกตั้งตัวได้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีเล็กน้อย โรยไปตามแนวหญ้าแฝก ถ้าเป็นแนวลาดชันให้ใส่เหนือแนวหญ้าแฝกเล็กน้อย
      5.       การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวหรือวงกลม ควรห่างจากพืชผล 2 เมตร


เนื่องจากหญ้าแฝกช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ จึงเป็นอย่างหนึ่งวิธีที่เกษตรกรจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พื้นที่ที่สามารถปลูกหญ้าแฝกได้คือ

พื้นที่ที่สามารถปลูกหญ้าแฝกได้คือ
1.   พื้นที่ลาดชั่น สภาพพื้นที่มีความลาดชัน ไม่ใช่เป็นป่าต้นน้ำ เป็นพื้นที่มีการทำเกษตรหรือมีการตัดไม้ทำลายป่า เช่นพื้นที่เกษตรที่สูง ไร่เลื่อนลอย ควรนำหญ้าแฝกไปปลูกตามแนวข้าง แนวลาดชันของพื้นที่ หรือปลูกเป็นรูปครึ่งวงกลมแหงน เพื่อลดความรุนแรงในการชะล้างพังทะลายของดิน หญ้าแฝกจะทำหน้าที่ได้ดี ถ้ามีการปลูกให้มีจำนวนแนวแถวที่เหมาะสมตามความลาดเทของพื้นที่
2 .   พื้นที่ราบ ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ราบเพื่อการตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน เพื่อให้ดินชุ่มชื่น รักษาน้ำในดินที่ได้จากน้ำฝน และพื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม โดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุและหมุนเวียนธาตุอาหารในดินชั้นล่างขึ้นมาสู่ดินชั้นบนเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูก
3.    พื้นที่วิกฤตต่างๆ การปลูกหญ้าแฝกที่มีพื้นที่ง่ายต่อการชะล้างพังทลายได้แก่ ขอบสระ หรือบ่อน้ำที่ขุดใหม่ ไหล่ถนน รอยติดผิวน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ พื้นที่ภูเขา แนวร่องน้ำต่างๆ

หญ้าแฝก

หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หญ้าแฝกแตกเป็นกอแน่นตั้งตรง มีรากฝอยที่ยาว แข็งแรง ยึดดินไว้แน่น รากหญ้าแฝกจะหยั่งลึกลงไปในดินแนวดิ่งได้ถึง 3 เมตร แนวกว้าง 0.5 เมตร จึงไม่รบกวนรากพืชอื่นๆที่อยู่ข้างๆ รากหญ้าแฝกเหมือนกำแพงใต้ดินหรือกำแพงธรรมชาติ ซึ้งจะทำการเกาะยึดดิน สงวนน้ำในดิน กรองและดูธาตุอาหาร สารเคมีในดิน ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ส่วนพื้นที่หญ้าแฝกที่ปลูกกันเป็นแถวตามพื้นที่ลาดชั่นและไหล่ถนน จะเหมือนรั่วช่วยเก็บกักตระกอนดินกรองเศษซากพืชและปล่อยให้น้ำส่วนหนึ่งไหลผ่านไปได้ หญ้าแฝกจะช่วยลดการชะล้างพังงทะลายของดิน การไหลบ่าหน้าดินของน้ำเป็นอย่างดี

ลักษณะเด่นของหญ้าแฝก

 *** หญ้าแฝกขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อได้ทั้งปี เมล็ดงอกไม่มากจึงไม่แพร่พันธุ์เหมือนวัชพืช
 *** หญ้าแฝกปรับตัวกับสภาพต่างได้ดี ทนต่อโรคพืชทั่วไป
 ***หญ้าแฝกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ง่าย ใช้ทุนน้อย


มาทำความรู้จักหญ้าแฝกกันเถอะ

                เมื่อต้องกล่าวถึงหญ้าแฝก หลายๆท่านคงนึกถึงหญ้าสีเขียวๆ ต้นสูงๆ เป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่แตกต่างจากหญ้าชนิดอื่นๆตรงที่มีขนาดลำต้นที่สูงใหญ่กว่าหญ้าชนิดอื่นๆ เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ง่ายและรวดเร็ว แตกหน่อรวมกันเป็นกอและสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นดินที่หลากหลาย หรือเรียกได้ว่าสามารถเจริญเติบโตได้ภายใต้สภาพดินทุกประเภทก็ว่าได้ อีกทั้งหญ้าแฝกยังมีความแข็งแรงทนทานสามารถเจริญได้แม้ในพื้นดินที่มีโลหะหนัก รากของหญ้าแฝกนั้นจะเจริญเป็นแนวตรงลงไปภายในดินไม่แตกกิ่งก้านออกมาบริเวณด้านข้างทำให้มีความแข็งแรงทนทาน หญ้าแฝกจะไม่นิยมสืบพันธุ์เป็นแบบเมล็ดแต่จะมีการแตกหน่อตลอดปี ไม่มีฤดูการแต่สามารถเจริญได้ตลอดและทนทาน และในปี พ..2549 การปลูกหญ้าแฝกได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ครองราชย์ครบ 60 ปี และเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา อีกด้วย

                หลายท่านคงยังมีความสงสัยว่าทำไมหญ้าแฝกจึงมีความสำคัญจนต้องมีโครงการในการปลูกหญ้าแฝกหญ้าแฝกนับได้ว่ามีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นใช้ในงานด้านเกษตร หรือนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ในด้านการเป็นเครื่องประดับ หรือสามารถน้ำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ประโยชน์ของหญ้าแฝกมีหลากหลายมีดังนี้

11.       หญ้าแฝกนั้นได้รับความนิยมในการปลูกเป็นพืชคลุมดินเนื่องจากมี        ใบที่หนาเป็นกอจึงนิยมปลูกคลุมดินแร่ธาตุบนหน้าดินไม่เสียไปเพราะถูกน้ำพลัดพา เพราะแระธาตุสำคัญยังอยู่ เนื่องจากไม่ถูกน้ำพลัดพาไปนั้นเอง
22.      รากของหญ้าแฝกที่แตกลงไปในแนวตรงไม่แตกออกด้านข้าง ทำให้สามารถกักน้ำสามารถสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ดินได้
33.      หญ้าแฝกสามารถเจริญได้ในสภาพดินที่มีโลหะหนักทำให้มีการนำหญ้าแฝกไปปลูกบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดโลหะหนักให้เบาบางลง อีกทั้งยังนิยมปลูกหญ้าแฝกตามบริเวณคลองน้ำที่มีการเน่าเสีย
44.      หญ้าแฝกสามารถทำให้พื้นดินชุ่มชื่นขึ้นเพราะรากของหญ้าแฝกที่เจริญลุกเข้าไปภายใต้ดินนั้นสามารถทำให้น้ำที่ไหลผ่านแทรกเข้าไปได้โดยง่ายกว่าคือด้วยระบบรากของหญ้าแฝกที่ยาวลงไปลึกในดินจะเป็นการที่สามารถอุ้มน้ำได้ดี
55.       ภายใต้รากของหญ้าแฝกยังเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทำให้กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดีอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินทำให้ดินมีอาหารที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
66.       เมื่อปลูกหญ้าแฝกตามไหล่ถนน หญ้าแฝกสามารถรักษาการพังทลายของไหล่ถนนได้เป็นอย่างดีด้วยระบบรากที่ลึกและจับตัวกันแน่นทำให้ไหล่ถนนไม่เสียหายดินเกาะตัวได้ดี
77.      หญ้าแฝกสามารถป้องกันและลดการการไหลที่แรงของน้ำป่าให้เบาลงได้เนื่องจากหญ้าแฝกมีลักษณะพิเศษที่แตกเป็นกอทำให้มีความแข็งแรงเมื่อเจอกระแสน้ำจึงเกิดแรงต้านทานได้ดีนั้นเอง
   หญ้าแฝกเมื่อมีการปลูกจะสามารถอนุรักษ์น้ำและดินได้เป็นอย่างดี         นับได้ว่าเป็นการอนุรักษ์น้ำและดินได้เป็นอย่างดี
    8.  ใบของหญ้าแฝกนั้นสามารถนำแฝกไปสานเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตะกร้า หมวก เชือก เครื่องประดับ อัดเป็นไม้อัด เครื่องจักสานหรือการประดิษฐ์ และยังนิยมนำไปมุงหลังคาเป็นต้น                                                                                               9.รากของหญ้าแฝกสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำหอม ด้วยส่วนรากของหญ้าแฝกนั้นสามารถสะสมนำมันไว้ได้เยอะจึงมีการสกัดน้ำมันหอมจากรากไปใช้ประโยชน์เช่น ใช้เพื่อไล่กลิ่นอับในตู้เสื้อผ้า และยังสามารถนำไปหมักเป็นยากำศัตรูพืชและป้องกันแมลง เป็นต้น
        10.     สามารถนำทุกส่วนของหญ้าแฝกใบทำเป็นปุ๋ยหมักได้ และนำปุ๋ยหมักไปใช้เป็นอาหารของพืชที่ปราศจากสารเคมีนั้นเองหญ้าแฝกยังถูกนิยมนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ และยังสามารถนำหญ้าแฝกไปเพาะเห็ดขายทำเป็นรายได้เสริมได้ดีอีกด้วย
จากที่กล่าวมาคงพอจะทำให้หลายๆท่าน ทราบเกี่ยวกับความเป็นมา และรู้จักเกี่ยวกับหญ้าแฝกรวมไปถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกได้เป็นอย่างดี
เมื่อท่านต้องการหญ้าแฝกเพื่อปลูกทำประโยชน์ ทางร้านเราได้มีการจำหน่ายหญ้าแฝกราคาถูก หลากหลายให้ท่านได้เลือกดูเลือกชม และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุน ส่งเสริม พร้อมการแนะนำ เรื่องวิธีการปลูก  การดูแลที่ดี รวมไปถึงการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีการแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ด้านหญ้าแฝกโดยตรง ที่จะเข้ามาช่วยดูแลเพื่อให้ท่านได้ผลผลิตที่ดีต่อไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็วลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลของหญ้าแฝกเบื้องต้นได้ที่