วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

หญ้าแฝกมีขายตลอดทั้งปี ขายหญ้าแฝก จำหน่ายหญ้าแฝก ต้นละ 30 สตางค์

หญ้าแฝกมีขายตลอดทั้งปีจ้า ช่วงนี้ฝนตกชุกเหมาะสำหรับการปลูกหญ้าแฝกเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าท่านใดต้องการหญ้าแฝกไปปลูก เพื่อป้องกันหน้าดินพังทลาย ปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบสระ ปลูกหญ้าแฝกบริเวณไหล่ถนน ปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่ดินถมใหม่ ปลูกหญ้าแฝกบริเวณทางลาดชัน ปลูกหญ้าแฝกบริเวณทางน้ำผ่าน แม่น้ำ เป็นต้น นำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น ทำให้ดินร่วนซุย ป้องกันดินดาน ฟื้นฟูดิน ควบคุมมลพิษในดิน ป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำ เป็นต้น ทางสวนของเรามีหญ้าแฝกขายครับ
                    
                ****************หญ้าแฝกราคาต้นละ 50 สตางค์*******************
                                                                    สนใจติดต่อ 
                                                       โทร 0807269509 [มอสครับ]
                                                              0985825962
                                                         Ling = sombat2531
                                                  inbox = www.facebook.com/vetiverthai
                                           เว็บไซค์ = http://ขายหญ้าแฝกราคาถูก.blogspot.com/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น