วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หญ้าแฝก

หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หญ้าแฝกแตกเป็นกอแน่นตั้งตรง มีรากฝอยที่ยาว แข็งแรง ยึดดินไว้แน่น รากหญ้าแฝกจะหยั่งลึกลงไปในดินแนวดิ่งได้ถึง 3 เมตร แนวกว้าง 0.5 เมตร จึงไม่รบกวนรากพืชอื่นๆที่อยู่ข้างๆ รากหญ้าแฝกเหมือนกำแพงใต้ดินหรือกำแพงธรรมชาติ ซึ้งจะทำการเกาะยึดดิน สงวนน้ำในดิน กรองและดูธาตุอาหาร สารเคมีในดิน ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ส่วนพื้นที่หญ้าแฝกที่ปลูกกันเป็นแถวตามพื้นที่ลาดชั่นและไหล่ถนน จะเหมือนรั่วช่วยเก็บกักตระกอนดินกรองเศษซากพืชและปล่อยให้น้ำส่วนหนึ่งไหลผ่านไปได้ หญ้าแฝกจะช่วยลดการชะล้างพังงทะลายของดิน การไหลบ่าหน้าดินของน้ำเป็นอย่างดี

ลักษณะเด่นของหญ้าแฝก

 *** หญ้าแฝกขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อได้ทั้งปี เมล็ดงอกไม่มากจึงไม่แพร่พันธุ์เหมือนวัชพืช
 *** หญ้าแฝกปรับตัวกับสภาพต่างได้ดี ทนต่อโรคพืชทั่วไป
 ***หญ้าแฝกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ง่าย ใช้ทุนน้อย


มาทำความรู้จักหญ้าแฝกกันเถอะ

                เมื่อต้องกล่าวถึงหญ้าแฝก หลายๆท่านคงนึกถึงหญ้าสีเขียวๆ ต้นสูงๆ เป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่แตกต่างจากหญ้าชนิดอื่นๆตรงที่มีขนาดลำต้นที่สูงใหญ่กว่าหญ้าชนิดอื่นๆ เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ง่ายและรวดเร็ว แตกหน่อรวมกันเป็นกอและสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นดินที่หลากหลาย หรือเรียกได้ว่าสามารถเจริญเติบโตได้ภายใต้สภาพดินทุกประเภทก็ว่าได้ อีกทั้งหญ้าแฝกยังมีความแข็งแรงทนทานสามารถเจริญได้แม้ในพื้นดินที่มีโลหะหนัก รากของหญ้าแฝกนั้นจะเจริญเป็นแนวตรงลงไปภายในดินไม่แตกกิ่งก้านออกมาบริเวณด้านข้างทำให้มีความแข็งแรงทนทาน หญ้าแฝกจะไม่นิยมสืบพันธุ์เป็นแบบเมล็ดแต่จะมีการแตกหน่อตลอดปี ไม่มีฤดูการแต่สามารถเจริญได้ตลอดและทนทาน และในปี พ..2549 การปลูกหญ้าแฝกได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ครองราชย์ครบ 60 ปี และเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา อีกด้วย

                หลายท่านคงยังมีความสงสัยว่าทำไมหญ้าแฝกจึงมีความสำคัญจนต้องมีโครงการในการปลูกหญ้าแฝกหญ้าแฝกนับได้ว่ามีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นใช้ในงานด้านเกษตร หรือนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ในด้านการเป็นเครื่องประดับ หรือสามารถน้ำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ประโยชน์ของหญ้าแฝกมีหลากหลายมีดังนี้

11.       หญ้าแฝกนั้นได้รับความนิยมในการปลูกเป็นพืชคลุมดินเนื่องจากมี        ใบที่หนาเป็นกอจึงนิยมปลูกคลุมดินแร่ธาตุบนหน้าดินไม่เสียไปเพราะถูกน้ำพลัดพา เพราะแระธาตุสำคัญยังอยู่ เนื่องจากไม่ถูกน้ำพลัดพาไปนั้นเอง
22.      รากของหญ้าแฝกที่แตกลงไปในแนวตรงไม่แตกออกด้านข้าง ทำให้สามารถกักน้ำสามารถสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ดินได้
33.      หญ้าแฝกสามารถเจริญได้ในสภาพดินที่มีโลหะหนักทำให้มีการนำหญ้าแฝกไปปลูกบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดโลหะหนักให้เบาบางลง อีกทั้งยังนิยมปลูกหญ้าแฝกตามบริเวณคลองน้ำที่มีการเน่าเสีย
44.      หญ้าแฝกสามารถทำให้พื้นดินชุ่มชื่นขึ้นเพราะรากของหญ้าแฝกที่เจริญลุกเข้าไปภายใต้ดินนั้นสามารถทำให้น้ำที่ไหลผ่านแทรกเข้าไปได้โดยง่ายกว่าคือด้วยระบบรากของหญ้าแฝกที่ยาวลงไปลึกในดินจะเป็นการที่สามารถอุ้มน้ำได้ดี
55.       ภายใต้รากของหญ้าแฝกยังเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทำให้กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดีอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินทำให้ดินมีอาหารที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
66.       เมื่อปลูกหญ้าแฝกตามไหล่ถนน หญ้าแฝกสามารถรักษาการพังทลายของไหล่ถนนได้เป็นอย่างดีด้วยระบบรากที่ลึกและจับตัวกันแน่นทำให้ไหล่ถนนไม่เสียหายดินเกาะตัวได้ดี
77.      หญ้าแฝกสามารถป้องกันและลดการการไหลที่แรงของน้ำป่าให้เบาลงได้เนื่องจากหญ้าแฝกมีลักษณะพิเศษที่แตกเป็นกอทำให้มีความแข็งแรงเมื่อเจอกระแสน้ำจึงเกิดแรงต้านทานได้ดีนั้นเอง
   หญ้าแฝกเมื่อมีการปลูกจะสามารถอนุรักษ์น้ำและดินได้เป็นอย่างดี         นับได้ว่าเป็นการอนุรักษ์น้ำและดินได้เป็นอย่างดี
    8.  ใบของหญ้าแฝกนั้นสามารถนำแฝกไปสานเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตะกร้า หมวก เชือก เครื่องประดับ อัดเป็นไม้อัด เครื่องจักสานหรือการประดิษฐ์ และยังนิยมนำไปมุงหลังคาเป็นต้น                                                                                               9.รากของหญ้าแฝกสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำหอม ด้วยส่วนรากของหญ้าแฝกนั้นสามารถสะสมนำมันไว้ได้เยอะจึงมีการสกัดน้ำมันหอมจากรากไปใช้ประโยชน์เช่น ใช้เพื่อไล่กลิ่นอับในตู้เสื้อผ้า และยังสามารถนำไปหมักเป็นยากำศัตรูพืชและป้องกันแมลง เป็นต้น
        10.     สามารถนำทุกส่วนของหญ้าแฝกใบทำเป็นปุ๋ยหมักได้ และนำปุ๋ยหมักไปใช้เป็นอาหารของพืชที่ปราศจากสารเคมีนั้นเองหญ้าแฝกยังถูกนิยมนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ และยังสามารถนำหญ้าแฝกไปเพาะเห็ดขายทำเป็นรายได้เสริมได้ดีอีกด้วย
จากที่กล่าวมาคงพอจะทำให้หลายๆท่าน ทราบเกี่ยวกับความเป็นมา และรู้จักเกี่ยวกับหญ้าแฝกรวมไปถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกได้เป็นอย่างดี
เมื่อท่านต้องการหญ้าแฝกเพื่อปลูกทำประโยชน์ ทางร้านเราได้มีการจำหน่ายหญ้าแฝกราคาถูก หลากหลายให้ท่านได้เลือกดูเลือกชม และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุน ส่งเสริม พร้อมการแนะนำ เรื่องวิธีการปลูก  การดูแลที่ดี รวมไปถึงการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีการแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ด้านหญ้าแฝกโดยตรง ที่จะเข้ามาช่วยดูแลเพื่อให้ท่านได้ผลผลิตที่ดีต่อไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็วลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลของหญ้าแฝกเบื้องต้นได้ที่


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น